PGS.TS.Đại tá Hồ Bá Do đã có hơn 50 năm cống hiến và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nghiên cứu, phát triển của ngành TPCN nói riêng và ngành Y Dược Việt Nam nói chung