TS Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng là PGĐ kiêm Trưởng Phòng KH tổng hợp Bệnh Viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền