Huyết áp thấp vẫn có thể sử dụng các loại giảm cân của Phạm Gia được, tuy nhiên theo khuyến cáo của chuyên gia cần điều chỉnh liều lượng thấp hơn so với chỉ định. Cụ thể hơn bạn hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Phạm Gia để được tư vấn chính xác nhất cho từng trường hợp.