Khi mua hàng nếu khách hàng không vừa ý với sản phẩm, hãy cho Phạm Gia được biết, chúng tôi sẽ đổi ngay sản phẩm cho khách hàng. Chỉ cần đảm bảo sản phẩm chưa qua sử dụng, khui bóc, còn nguyên tem nhãn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền cho khách hàng.