Việc duy trì sử dụng hà thủ ô trong thời gian dài có thể giúp duy trì hiệu quả của nó và mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe. Việc duy trì có thể dùng ở liều lượng thấp hơn so với chỉ định khoảng 10-20 viên/ngày