Bệnh nhân viêm xoang có thể ăn thịt gà bình thường ngoại trừ các trường hợp cần kiêng như người mới mổ xoang mũi.