Sản phẩm Viên giảm cân giúp đốt cháy mỡ ở toàn bộ các vùng mỡ khó giảm như bắp chân, bắp tay, mỡ bụng, mỡ đùi, nọng cằm........ chứ không thể tập trung đốt mỡ được tại một vị trí mong muốn