Hotline: 091.684.1194 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo

Thông tin hàng hoá

Về vấn đề ghi thông tin hàng hoá sản phẩm trên bao bì, gần đây chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Trong đó, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Phạm Gia chịu trách nhiệm bởi công ty TNHH SX & XNK Nguyên Hà - Phạm Gia, cam kết ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ bảo đảm tính trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật bao gồm:

  • Tên hàng hóa
  • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
  • Xuất xứ hàng hóa
  • Định lượng hàng hóa
  • Ngày sản xuất, hạn sử dụng
  • Thành phần, thành phần định lượng
  • Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo

Xin lưu ý với những trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm, hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của sản phẩm chúng tôi xin chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn, thì phải ghi những nội dung quy định phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Chúng tôi xin cam kết thông tin sản phẩm hoàn toàn trung thực và đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm các quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, và nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật."