Trường hợp, khách hàng không nhớ số hóa đơn hoặc phiếu thông tin sản phẩm, thì chỉ cần đọc thông tin số điện thoại đặt hàng trước đó
Đội ngũ bán hàng sẽ đối soát lại với hệ thống để được hỗ trợ đổi trả nhanh chóng.