Trong thời gian đặt viên phụ khoa điều trị viêm nhiễm phụ khoa, tốt nhất bạn không nên quan hệ tình dục. Việc này làm giảm hiệu quả điều trị, và tăng khả năng lây bệnh cho bạn tình.

Trong trường hợp có nhu cầu quan hệ tình dục cao, thì phải lấy viên đặt ra, rửa sạch lại âm đạo. Khi đã lấy viên đặt ra, không được dùng lại tránh sự nhiễm khuẩn bên ngoài.