Chúng tôi sẵn sàng nhận lại hàng nếu có lý do chính đáng và mong nhận được phản hồi từ quý khách.